Vaas

MIJN MOEDER IS MIJN HELE LEVEN DEPRESSIEF GEWEEST.
IK NIET, MIJN OPA WEL.


︎
klik
vaas
alleen
dit kreeg ik
van mijn Vader.

god, een lieve man
maar wie 
hij was
deed er niet toe

Ik werd uitgedaagd om een kwetsbaarder werk te maken. Dit heb ik altijd moeilijk gevonden, ik zag/zie kwetsbaarheid niet als onderdeel van mijn persoonlijkheid. Dat is het wel, ik ben vaak niet eerlijk.

Dit werk heb ik meer voor mijn moeder gemaakt dan voor mijzelf. Het is lastig om mijn moeder een spiegel voor te houden. Door haar gesprekken te verhaspelen doe ik een poging. Deze soundbytes zijn een onderdeel van 5 gesprekken die ik heb gevoerd met mijn moeder tijdens wandelingen. Ik heb hier vervolgens een geluidcollage van gemaakt. De vaas die bij ons al jaren in huis stond bleek opeens een symbool te zijn voor het diepe verdriet in de relatie met haar vader. Dit was niet een conclusie die getrokken kon worden uit de gesprekken. In hoeverre deze collage de waarheid naar boven haalt is onbekend.